Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza na szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej”

Uczestnikami/Uczestniczkami szkolenia mogą być:
• osoby fizyczne;
• przedstawiciele PES i PS;
• pracownicy instytucji rynku pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie;
• pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
• przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw;
• przedstawiciele organizacji pozarządowych.

którzy spełniają warunki:
• mieszkają / mają siedzibę na obszarze realizacji Projektu (zgodnie z KC), t.j. powiatów: tarnobrzeski, mielecki, dębicki, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, m.Tarnobrzeg
• chcą nabyć wiedzę z zakresu oferowanych szkoleń.

Terminy szkoleń;
II edycja 25.07.2024r.
III edycja 8.08.2024r.
IV edycja 22.08.2024r.
V edycja 12.09.2024r.
VI edycja 26.09.2024r.

Czas trwania – 1 dzień (6 h): 9.00 – 14.00
Miejsce szkolenia- dostosowane do miejsca zamieszkania/posiadania siedziby zebranej grupy
Liczebność grupy – średnio 10 osób
Uczestnikom szkolenia zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe i catering.

W przypadku zgłoszenia udziału osób z niepełnosprawnością prosimy o poinformowanie organizatora o specjalnych potrzebach dotyczących uczestnictwa w szkoleniu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 533-399-362
os. do kontaktów – Renata Krawczyk

Projekt Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej realizowany jest z Osi priorytetowej VII Kapitał ludzki gotowy do działania, Działanie 7.16 Ekonomia społeczna, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, który realizuje Partnerstwo: Tarnobrzeska Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress