FORMY WSPARCIA

Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dedykuje swoje działania kobietom i mężczyznom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zespół projektu tworzy warunki współpracy i rozwoju społeczności lokalnych, w których każda jednostka może odnaleźć swoje miejsce i rozwijać potencjał.

 Osoby fizyczne:

 • Wsparcie animacyjne
 • Konsultacje z doradcami ośrodka
 • Szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej”
 • Szkolenie „Zakładanie i prowadzenie Przedsiębiorstwa Społecznego przez osoby fizyczne i prawne”
 • Działania reintegracyjne i szkolenia zawodowe dla zatrudnionych w Przedsiębiorstwach Społecznych objętych w projekcie wsparciem dotacyjnym

Podmioty Ekonomii Społecznej:

 • Wsparcie animacyjne
 • Konsultacje z doradcami ośrodka
 • Szkolenie „Zakładanie i prowadzenie Przedsiębiorstwa Społecznego przez osoby fizyczne i prawne”
 • Pakiety wsparcia wg potrzeb – o średniej wartości 5 tys. zł
 • Dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe na utworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – od 3 do 10 miejsc pracy
 • Doradztwo specjalistyczne wg potrzeb – średnio 3 godziny
 • Wyjazd studyjny
 • Powierzchnia w Biurze HELP DESK

Przedsiębiorstwa Społeczne:

 • Wsparcie animacyjne
 • Konsultacje z doradcami ośrodka
 • Pakiety wsparcia wg potrzeb – o średniej wartości 5 tys. zł
 • Dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe na utworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – od 3 do 10 miejsc pracy
 • Doradztwo specjalistyczne wg potrzeb – średnio 3 godziny
 • Wyjazd studyjny
 • Powierzchnia w Biurze HELP DESK

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress