Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza na szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej” w dniu 28 czerwca 2024r.

Uczestnikami/Uczestniczkami szkolenia mogą być:

  • osoby fizyczne;
  • przedstawiciele PES i PS;
  • pracownicy instytucji rynku pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie;
  • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw;
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych.

którzy spełniają warunki:

  • mieszkają / mają siedzibę na obszarze realizacji Projektu (zgodnie z KC), t.j. powiatów: tarnobrzeski, mielecki, dębicki, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, m.Tarnobrzeg
  • chcą nabyć wiedzę z zakresu oferowanych szkoleń.

Czas trwania – 1 dni (po 6 h): 9.00 – 14.00

Miejsce szkolenia-Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul.M. Dąbrowskiej 15 w Tarnobrzegu

Liczebność grupy – średnio 10 osób

Uczestnikom szkolenia zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe i catering.

W przypadku zgłoszenia udziału osób z niepełnosprawnością prosimy o poinformowanie organizatora o specjalnych potrzebach dotyczących uczestnictwa w szkoleniu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 00 22

os. do kontaktów – Renata Krawczyk

Projekt Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej realizowany jest z Osi priorytetowej VII Kapitał ludzki gotowy do działania, Działanie 7.16 Ekonomia społeczna, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, który realizuje Partnerstwo: Tarnobrzeska Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress